CASUSSEN

Casus 
maart 2022

G. is 61-jarige metaalarbeider op pensioen die sinds een zestal weken last heeft van wisselende heesheid. Hij is een vocale overdoer...

Casus 
december 2021

J. is een man van 66 jaar die de stemkliniek consulteert omwille van terugkerende periodes van heesheid. Hij heeft vijf maanden geleden een COVID-19 infectie doorgemaakt...

Casus 
september 2021

A. is een 11-jarig meisje en volgt lessen notenleer en toneel. Ze werd aangemeld op advies van de klasleerkracht en de muziekschool. A. heeft regelmatig last van heesheid en is soms volledig afoon. Ze ervaart daarbij ook keelpijn. Zingen lukt niet meer...

Casus
juni 2021

E. is een 60-jarige man die zich aanmeldt in de Stemkliniek met persisterende klachten van een hese stem en stemvermoeidheid. De klachten traden op in aansluiting met een COVID-19 infectie...