top of page
onderzoek stemkliniek_justien.jpeg

De Stemkliniek werkt samen met een netwerk van logopedisten (zie hieronder). Voor veel stemproblemen bestaat een logopedische behandeling. Pas als deze behandeling de klachten van de patient onvoldoende kan verbeteren dringt er zich vaak een alternatieve, medicamenteuze of operatieve, behandeling op. Voor iedere operatie bestaat een specifiek revalidatieprotocol. De logopedist heeft de vrijheid om binnen dit protocol, individueel per patient, de meest doeltreffende behandelingen te hanteren. Feedback over de stemtherapie van patienten wordt sterk geapprecieerd en ook aangemoedigd. Uw mening is zeer belangrijk voor ons. Voor overleg kan er steeds telefonisch contact opgenomen worden met het secretariaat. 

Contact Logopedisten

legende: 

oranje: stemtherapeuten met bijkomende opleiding in stem

rood: stemtherapeuten

 met ervaring in zang

groen: zangcoaches

blauw: logopedisten

Bent u logopedist(e) en heeft u interesse om deel uit te maken van ons netwerk?  Contacteer ons

bottom of page