top of page

CASUS juli 2024

M. is een gepensioneerde naaister die zich op 68-jarige leeftijd aanmeldt met plots ontstane stemklachten. Mevrouw was net terug van reis toen de heesheid, vooral wilde lucht, plots begon. De problemen houden nu reeds 5 weken aan. De stemklachten zijn wisselend en verbeteren wat na praten. M. is een spraakzame dame (VAS-schaal spraakactiviteit 6/7 en luidheid 5/7) en schat de ernst van het probleem hoog in (VAS-schaal 5/7). Ze stopte 5 jaar geleden met roken. M. wil vooral weten wat er aan de hand is (VAS-schaal motivatie 4/7). In het dagelijkse leven ondervindt M. weinig tot geen beperkingen (VHI 17/120, grensscore 20/120). De fysieke kant van de klachten weegt het zwaarste door (fysiek 10/40, emotioneel 5/40, functioneel 2/40). M. heeft geen last van keelklachten (VHI-T 7/40, grensscore 18/40).

 

Tijdens het logopedisch stemonderzoek wordt een zeer slechte waarde voor de DSI gemeten (DSI -4.71), vooral door een sterk afwijkende jitterwaarde (5.72%) en beperking in de hoogste toon (240Hz). De AVQI bedraagt 5.00. Op de aangehouden vocaal is soms flutter hoorbaar.

 

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont het volgende:

CASUS 16 - foto 1 fonatie in borstregister.png

Bij fonatie in borstregister.

CASUS 16 - foto 2 inspiratoire fonatie.png

Bij inspiratoire fonatie.

Wat is uw GRBAS-score?

Wat zou volgens u de diagnose zijn?

Wat zou uw behandelingsvoorstel zijn?

CASUS 16 - foto 3 inspiratie.png

Bij inspiratie.

bottom of page