top of page

CASUS januari 2024

M. is een 70-jarige dame die zich aanmeldt met klachten van heesheid dewelke een tweetal maanden geleden vrij plots opgetreden zijn. Ze vindt dat haar stem niet goed overkomt, dat ze moet duwen op de stem en denkt dat ze hetzelfde probleem als 14 jaar geleden heeft toen larynxpapillomatosis bij haar werd vastgesteld.  Normaal praten lukt niet meer. De stemklachten zijn onveranderlijk doorheen de dag. Bij vermoeidheid en na stembelasting ondervindt mevrouw meer last. Ze heeft geen keelklachten. Mevrouw stopte met roken op 34-jarige leeftijd. Ze drinkt dagelijks 1 liter water, een tas koffie en een glas wijn. Mevrouw vindt het probleem niet zo ernstig (VAS-schaal 4/7), maar stoort zich wel aan haar stem en is gemotiveerd om indien mogelijk er iets aan te laten doen (VAS-schaal 7/7). Haar spraakactiviteit en luidheid schat ze als gemiddeld (VAS-schaal respectievelijk 5/7 en 4/7). Zelfrapportage toont aan dat de stem voor haar aanzienlijke beperkingen veroorzaakt (VHItotaal: 45/120), waarbij de fysieke aspecten haar het meest storen (Fysiek: 19/40; Emotioneel: 13/40 en Functioneel: 13/40). Op de Voice Handicap Index-Throat (VHI-T) scoort ze 6/40 (grensscore: 18). De objectieve stemanalyse toont een DSI van -0.69. Op de AVQI behaalt ze 5.01.

 

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont het volgende:

Wat is uw GRBAS score?

Wat zou volgens u de diagnose zijn?

Wat zou uw behandelingsvoorstel zijn?

CASUS 15 - foto 1 pre inspiratie.jpg

Bij inspiratie

CASUS 15 - foto 2 pre inspiratie NBI.jpg

Bij inspiratie (narrow band imaging)

CASUS 15 - foto 3 pre fonatie NBI.jpg

Bij fonatie (narrow band imaging)

Diagnose:

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont een onregelmatige zwelling t.h.v. het middelste 1/3e deel van de subglottisrand van de rechter ware stemband en t.h.v. de oppervlakte van de linker ware stemband uitbreidend naar de voorste commissuur. Hierdoor is het golfpatroon gestoord en sluit de stemspleet suboptimaal. De GRBAS-score bedroeg bij aanvang G2 R1 B1-2 A1 S1.

 

Behandeling:

Deze onregelmatige zwelling is viraal geïnduceerd en betreft laryngeale papillomatosis. De behandeling bestaat uit reductie van de letsels d.m.v. chirurgie samen met toedienen van medicatie in de letsels. Bij deze dame gebruikten we de TruBluelaser voor reductie en injecteerden we lokaal een anti-viraal product (Cidofovir). M. mocht onmiddellijk na de procedure de stem rustig en in beperkte mate blijven gebruiken (relatieve stemrust). Drie weken postoperatief komt M. terug naar de stemkliniek voor een stemevaluatie. De stemkwaliteit is sterk verbeterd. M. ondervindt geen ongemakken meer tijdens het spreken (VHI-totaal 2/120) en is tevreden. De GRBAS-score bedraagt nu G1R0B1A0S1. Het laryngostroboscopisch onderzoek toont gave stembanden, een goed golfpatroon bij stroboscopie en een adequate glottissluiting.

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont nu het volgende:

Aandachtspunten:

Papillomatosis is een goedaardige tumor die veroorzaakt wordt door een virale infectie van het epitheel met het humaan papillomavirus (HPV). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de juveniele, meer agressieve vorm dewelke bij kinderen voorkomt en de volwassen, meer latente vorm. Bij deze laatste wisselen latente en actieve periodes zich af als gevolg van activatie van het virus. De latente periodes kunnen langdurig zijn zoals in deze casus (14 jaar). De aandoening kan erg hardnekkig zijn waardoor de patiënten langdurig gevolgd dienen te worden.

Een aangepaste belichting met een andere golflengte (groen-blauw licht) ("narrow band imaging") tijdens laryngostroboscopisch onderzoek toont het bloedvatpatroon in het oppervlakkig slijmvlies. Dit is richtingaangevend bij de diagnose. Bij papillomatosis wordt een loodrecht patroon vastgesteld.

CASUS 15 - foto 4 post fonatie.jpg

Bij fonatie in borstregister

CASUS 15 - foto 5 post inspiratie.jpg

Bij inspiratie

CASUS 15 - foto 6 post inspiratie PIET.jpg

Bij inspiratie (narrow band imaging)

bottom of page