top of page

LARYNGOSPASMEN

Laryngospasmen zijn ongecontroleerde samentrekkingen van de spieren in het strottenhoofd. Hoewel elke individuele aanval vanzelf voorbij gaat, kan men gedurende lange tijd tot zelfs levenslang gevoelig zijn aan laryngospasmen.

WAT ZIJN DE OORZAKEN?

Laryngospasmen zijn het gevolg van samentrekken van de spieren die de stembanden doen sluiten (“adductor” spieren). Vermoedelijk betreft het een overgevoeligheid van de zenuwvezels in het strottenhoofd zodat ze te snel signalen doorgeven om de stembanden te sluiten. Dit kan optreden als gevolg van een zenuwletsel na bijvoorbeeld heelkunde in de nek of hals. Anderzijds kan het ook een onvermogen zijn van openen van de stemspleet op het juiste moment door inefficiënte functie van de openingsspieren. Als gevolg van de snelle luchtstroom doorheen het strottenhoofd, de nauwste plaats van de luchtpijp,  worden de stembanden naar elkaar toe gezogen.

HOE VERLOOPT EEN ONDERZOEK?

 

Het stemorgaan en zijn functie worden onderzocht door een Neus Keel Oorarts en een stemtherapeut (logopedist). Het stemapparaat heeft 3 functies: ademen, de luchtweg beschermen tijdens het slikken en stemgeving. Elke mens is afhankelijk van deze 3 functies elk moment van de dag.

 

Naast een grondige bevraging en een klinisch onderzoek van de hals gebeurt er een inspectie van de stembanden (laryngoscopie) in rust en tijdens stemgeving. Dit wordt aangevuld door een stroboscopie, onderzoek waarbij d.m.v. korte lichtflitsen het trillingspatroon van de stembanden vertraagd en dus meer gedetailleerd wordt weergegeven.

Wa
Oorzaken
Onderzoek

WAT ZIJN LARYNGOSPASMEN?

Dit zijn ongecontroleerde samentrekkingen van spieren in het strottenhoofd (“adductor” spieren). Klachten uiten zich als:

  • plots opgetreden

  • om het even wanneer, kan ook tijdens het eten of tijdens praten. Geeft het gevoel dat er iets verkeerd in de keel zit. 

  • kan midden in de nacht optreden, een gevoel van onvermogen om te ademen

  • het gevoel dat je gaat stikken

  • duurt minder dan 30 tot 60 seconden

  • luidruchtig en gevoel van moeilijk inademen

  • makkelijk uitademen, nog mogelijkheid tot hoesten

  • sneller inademen maakt het erger

Elke individuele aanval van laryngospasmen is van vanzelf voorbijgaande aard. De toestand van gevoelig te zijn aan deze laryngospasmen kan echter een lange tijd duren tot zelfs levenslang. Een grondig neus-, keel-, oor-onderzoek is belangrijk om belangrijke onderliggende problemen uit te sluiten.

Behandeling

BEHANDELING

Wanneer laryngospasmen optreden kan men het mechanisme trachten om te draaien door langzaam in te ademen. Naast langzaam inademen is ook opsnuiven een mechanisme om de stembanden te openen. De combinatie van langzaam en via de neus in te ademen en snel uit te ademen via de mond opent de stembanden zodat er voldoende lucht naar de longen gaat. Hierbij kan het strekken van de nek naar achter toe (zoals bij het maken van een dubbele kin) helpen. Lees meer over de straw breathing techniek.

Indien de laryngospasmen ondanks deze instructies invaliderend blijven kan het plaatselijk inspuiten van Botox (Botulinum toxine) in de sluitspieren van de stemspleet overwogen worden.

Indien de laryngospasmen uitgelokt worden door een prikkelgevoel in de keel kan een proeftherapie met medicatie opgestart worden.

bottom of page