top of page

DYSTONIE

Spasmodische dystonie is een neurologische aandoening. Hoewel de exacte oorzaak van deze aandoening tot nu toe nog niet bekend is, bestaat er wel een afdoende behandeling van deze aandoening.

WAT IS DYSTONIE?

Bij dystonie gaan de strottehoofdspiertjes ongecontroleerd samentrekken. De klachten zijn afhankelijk van de soort spiertjes die gaan samentrekken. Indien de spiertjes die de stembanden doen sluiten aangetast zijn, spreken we van “adductor” spasmodische dystonie. De stem klinkt dan 'gesaccadeerd'. Indien de spiertjes die de stembanden doen openen (zoals bij het inademen) aangetast zijn spreken we van “abductor” spasmodische dystonie. De stem wordt onderbroken door fluisterende klanken. Er bestaan ook gemengde vormen.

De meest frequente stemklachten van deze aandoening zijn:

- ik heb een verkoudheid/luchtweginfectie gehad en de klachten zijn niet weggegaan zoals gewoonlijk.

- mijn stem is zeer wisselend

- ik moet moeite doen om mijn woorden te uiten

- ik kan makkelijker zingen dan spreken

- wanneer ik met een hoge stem spreek gaan de spasmen weg

- ik haat praten aan de telefoon

- ik heb goede weken en slechte weken

- ik ben moeten stoppen met lesgeven, werken (indien spreekberoep)

Adductor Spasmodische Dysfonie

Gemengde Adductor En Abductor Spasmodische Dysfonie

WAT ZIJN DE OORZAKEN?

Krampachtige dysfonie is een neurologische aandoening. De medische wetenschap kent de precieze oorzaak van deze stoornis nog niet. Er lijkt wat opkomend onderzoek te zijn dat wijst op een probleem in de feedback cirkel tussen de hersenen en het orgel met de dystonie - in dit geval de stemdoos. Vanwege een probleem met deze feedback cirkel is er sprake van overmatige controle met resulterende spasmen of te strakke spiercontracties. Onderzoek met PET-scans heeft een afname van de activering van de hersenen laten zien, nadat de behandeling de inspanning van het gebruik van de bijbehorende spier heeft verminderd. Ondanks het gebrek aan kennis over de oorzaken van dystonie, is er een goede behandeling voor de symptomen.

HOE VERLOOPT EEN ONDERZOEK?

 

Het stemorgaan en zijn functie worden onderzocht door een Neus Keel Oorarts en een stemtherapeut (logopedist). Het stemapparaat heeft 3 functies: ademen, de luchtweg beschermen tijdens het slikken en stemgeving. Elke mens is afhankelijk van deze 3 functies elk moment van de dag.

 

Naast een grondige bevraging en een klinisch onderzoek van de hals gebeurt er een inspectie van de stembanden (laryngoscopie) in rust en tijdens stemgeving. Dit wordt aangevuld door een stroboscopie, onderzoek waarbij d.m.v. korte lichtflitsen het trillingspatroon van de stembanden vertraagd en dus meer gedetailleerd wordt weergegeven.

 

Vervolgens wordt geluisterd naar de stemgeving en de stemcapaciteit. Men kan dikwijks de aard van het stemprobleem reeds horen tijdens het spreken. Toonglijden, zachter of luider stemgeven, zachtjes zingen in de kopstem en dergelijke kunnen hierbij helpen om de juiste oorzaak te achterhalen.

 

Daarnaast gebeurt meestal een stemonderzoek met inbegrip van aerodynamische parameters (de maximale fonatietijd), acoustisch perceptuele parameters (bv. habituele spreektoonhoogte, stemkwaliteit in functie van de verandering intensiteit en toonhoogte) en het stembereik (intensiteit en frequentie dynamiek).

Wat?
Onderzoek
Oorzaken
Behandeling

BEHANDELING

De behandeling van dystonie bestaat uit het verzwakken van de ongecontroleerd samentrekkende spiertjes. Dit gebeurt door het plaatselijk inspuiten van een product Botox (een afgezwakt botulinum toxine). Dit geeft een tijdelijk effect (gemiddeld enkele maanden) en dient na uitwerking opnieuw ingespoten te worden. Deze procedure wordt uitgevoerd op geleide van een electromyografisch signaal (EMG) om de meest aangetaste spiertjes te behandelen en wordt om die reden samen met een collega arts van fysische geneeskunde uitgevoerd.

bottom of page