top of page

CASUS juli 2022

F. is een 75-jarige man die zich in de stemkliniek aanmeldt met klachten van volledig stemverlies. Hij is schrijnwerker op pensioen. Meneer zou reeds lange tijd een wat hesere stem hebben, maar de klachten zijn sinds hartchirurgie onder narcose van 1 maand geleden duidelijk toegenomen. Meneer kan niet meer gewoon praten, er is sprake van totale afonie. De stemkwaliteit varieert niet in de loop van de dag, tenzij na stembelasting. Er zijn geen keelklachten (VHI-T 0/40), noch sliklast.  F. heeft een gemiddelde spraakactiviteit (3/7) en luidheid (4/7). Hij voert geen extra stemactiviteiten uit. F. stopte 8 jaar geleden met roken.

Zelfrapportage toont aan dat de stem een aantal beperkingen in het dagelijkse leven veroorzaakt (VHI 37/120), waarbij de functionele aspecten het meeste doorwegen (functioneel 18/40, fysiek 13/40, emotioneel 6/40). Meneer ervaart de stemklachten als een ernstig probleem (6/7) en is gemotiveerd om dit probleem op te lossen (6/7). Uit de objectieve stemanalyse blijkt een DSI van -7.56 en een AVQI van 7.0 .

 

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont het volgende:

CASUS 12 - foto 1 bij fonatie.jpg

Bij fonatie zien we duidelijke supraglottiscontractie.

CASUS 12 - foto 2 bij inspiratie bemerk de ingevallen massa van de musculus thyroarytenoid

Bij inspiratie:

bemerk de ingevallen massa van de musculus thyroarytenoideus.

Wat is uw GRBAS-score?

Wat zou volgens u de diagnose zijn?

Wat zou uw behandelingsvoorstel zijn?

Diagnose:

Laryngostroboscopie toont uitgesproken atonie van de m. thyroarytenoideus bilateraal. De stembanden adduceren onvoldoende. De patiënt compenseert met hypertone stemgeving en supraglottiscontractie. Perceptueel beoordelen we de stem als G3R3B3A3S3.

 

Behandeling:

De stembanden worden gemedialiseerd in ambulante setting onder lokale verdoving, door middel van inspuiting van hyaluronzuur.

CASUS 12 - foto 3 positionering naald in de beschermende sheath.jpg

Positionering naald in beschermende sheath

CASUS 12 - foto 4 uitschuiven naald.jpg

Uitschuiven naald

CASUS 12 - foto 5 punctie ware stemband.jpg

Injectie

CASUS 12 - foto 6 onmiddellijk na de injectie, bij inspiratie.jpg

Zicht op de stembanden, onmiddellijk na de injectie, bij inspiratie

Stroboscopisch onderzoek toont tijdens de controle één maand later mooi gevulde stembanden, met bilateraal toegenomen tonus in de m. vocalis en goede glottissluiting. F. is tevreden. Perceptueel horen we G1R0B0A0S1. De stem is heel wat verbeterd (7/7). F. vindt het stemprobleem niet meer ernstig of storend (2/7) en heeft geen klachten meer. Zelfrapportage toont dat de stem geen beperkingen meer veroorzaakt in het dagelijkse leven (VHI 0/120).

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont nu het volgende:

Bij controle na zes maanden zien we nog steeds volledige adductie van de stemplooien. Het golfpatroon is aanwezig. In het falsetregister wordt nog supraglottiscontractie waargenomen. F. ervaart geen stemproblemen meer (ernst 1/7) en is zeer tevreden met het resultaat van de medialisatie. Zijn stem klinkt opnieuw zoals vroeger. Perceptueel horen we G1R0B1A0S1. Dit resulteert in een DSI-score van 0.82 en een AVQI-score van 4.01 . Zelfrapportage toont dat de stem geen beperkingen meer veroorzaakt in het dagelijkse leven (VHI 0/120).

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont nu het volgende:

Aandachtspunten:

Zwakke stemgeving als gevolg van atonie van de ware stembanden is vaak voor de patiënten een invaliderende klacht. De afwezigheid van de glottissluiting brengt een gevoel van kortademigheid en vermoeidheid met zich mee. De stem klinkt zwak en er is risico op aspiratie. Deze patiënten, vaak ouderen, kunnen zeer goed geholpen worden met een medialisatie van de stembanden. Deze procedure kan ambulant op de raadpleging uitgevoerd worden met behulp van een flexibele layngoscoop zoals beschreven in deze casus. De procedure neemt een half uur in beslag. Als product wordt hyaluronzuur gebruikt waarvan langzame resoptie optreedt na gemiddeld één jaar. Gezien de patiënten gemakkelijker kunnen praten en de stem meer gaan gebruiken, kan de tonus en de spiermassa van de stembanden toenemen zodat in sommige gevallen een goed resultaat op langere termijn kan aanblijven. Indien er op termijn toch recidief van de klachten optreedt, kan een nieuwe injectie overwogen worden.

Wie zelf een casus wil aanleveren in de toekomst, kan deze doorgeven via stemkliniek@azdelta.be.

CASUS 12 - foto 7 bij fonatie 1 m post injectie.jpg

Bij fonatie (1 maand post-op)

CASUS 12 - foto 8 bij inspiratie 1 m post injectie.jpg

Bij inspiratie (1 maand post-op)

CASUS 12 - foto 9 bij fonatie 6 m post injectie.jpg

Bij fonatie (6 maanden post-op)

CASUS 12 - foto 10 inspiratie 6 m post injectie.jpg

Bij inspiratie (6 maanden post-op)

bottom of page