top of page

CASE March 2022

G. is a 61-year-old retired metalworker who has been suffering from fluctuating hoarseness for six weeks. He is a vocal overdoer and rates both his speech activity and loudness highly (both scores 6/7). Voice strain and general fatigue do not affect the voice problem. Since the occurrence of his voice problem, he often has to cough, cough and clear his throat, but there are no additional throat complaints. On the VHI-Throat he scores 9/40.  G. estimates the seriousness of the problem on average (score 4/7) and is motivated to do something about it (score 7/7 ). He experiences little to no limitations in daily life (VHI total 18/120, physical 7/40, emotional 6/40, functional 5/40). The voting possibilities are reduced (DSI 0.28) and the voice quality is different (AVQI 3.86). The man had a fairly short maximum phonation time of 7 seconds.

During the objective measurements, hoarseness was more noticeable when sustaining a vowel than during spontaneous speech.

 

The laryngostroboscopic examination shows the following:

What is your GRBAS score?

What do you think the diagnosis would be?

What would your treatment proposal be?

Diagnosis:

The laryngostroboscopic image shows normally mobile vocal cords with the possibility of complete glottal closure with a swelling at the level of the subglottis margin of the left true vocal cord at the transition from the anterior to the middle 1/3. The wave pattern in stroboscopic examination is well preserved. This swelling involves a mucoid retention cyst on the lower edge of the left true vocal fold. Perceptually, we rate the voice as G1R1B0A0S0.

 

Therapy:

The cyst is surgically removed with the Trublue laser and micro-instruments.

CASUS 15 - foto 1 pre inspiratie.jpg

At phonation

CASUS 15 - foto 2 pre inspiratie NBI.jpg

On inspiration

CASUS 15 - foto 3 pre fonatie NBI.jpg

At inspiratory phonation 

Diagnose:

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont een onregelmatige zwelling t.h.v. het middelste 1/3e deel van de subglottisrand van de rechter ware stemband en t.h.v. de oppervlakte van de linker ware stemband uitbreidend naar de voorste commissuur. Hierdoor is het golfpatroon gestoord en sluit de stemspleet suboptimaal. De GRBAS-score bedroeg bij aanvang G2 R1 B1-2 A1 S1.

 

Behandeling:

Deze onregelmatige zwelling is viraal geïnduceerd en betreft laryngeale papillomatosis. De behandeling bestaat uit reductie van de letsels d.m.v. chirurgie samen met toedienen van medicatie in de letsels. Bij deze dame gebruikten we de TruBluelaser voor reductie en injecteerden we lokaal een anti-viraal product (Cidofovir). M. mocht onmiddellijk na de procedure de stem rustig en in beperkte mate blijven gebruiken (relatieve stemrust). Drie weken postoperatief komt M. terug naar de stemkliniek voor een stemevaluatie. De stemkwaliteit is sterk verbeterd. M. ondervindt geen ongemakken meer tijdens het spreken (VHI-totaal 2/120) en is tevreden. De GRBAS-score bedraagt nu G1R0B1A0S1. Het laryngostroboscopisch onderzoek toont gave stembanden, een goed golfpatroon bij stroboscopie en een adequate glottissluiting.

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont nu het volgende:

Aandachtspunten:

Papillomatosis is een goedaardige tumor die veroorzaakt wordt door een virale infectie van het epitheel met het humaan papillomavirus (HPV). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de juveniele, meer agressieve vorm dewelke bij kinderen voorkomt en de volwassen, meer latente vorm. Bij deze laatste wisselen latente en actieve periodes zich af als gevolg van activatie van het virus. De latente periodes kunnen langdurig zijn zoals in deze casus (14 jaar). De aandoening kan erg hardnekkig zijn waardoor de patiënten langdurig gevolgd dienen te worden.

Een aangepaste belichting met een andere golflengte (groen-blauw licht) ("narrow band imaging") tijdens laryngostroboscopisch onderzoek toont het bloedvatpatroon in het oppervlakkig slijmvlies. Dit is richtingaangevend bij de diagnose. Bij papillomatosis wordt een loodrecht patroon vastgesteld.

CASUS 15 - foto 4 post fonatie.jpg

Bij fonatie in borstregister

CASUS 15 - foto 5 post inspiratie.jpg

Bij inspiratie

CASUS 15 - foto 6 post inspiratie PIET.jpg

Bij inspiratie (narrow band imaging)

bottom of page