top of page

Bijscholing: Stem bij transgenders

Full Name

MAR. 25, 2021

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. Click Preview to see my content. To update me, go to the Data Manager.

Genderdiversiteit komt meer en meer in de schijnwerpers. Vanuit diverse perspectieven (stem/fonatie, articulatie, gedrag, etc.) is het zeker een logopedisch relevant topic en verdient het onze aandacht. Logische vragen die daarbij opduiken zijn onder andere: welke elementen zijn zeker belangrijk in het initiële logopedische onderzoek/contact en in de opvolging, en hoe kunnen we als logopedist transgender personen adequaat begeleiden, ondersteunen en behandelen. Maar daarnaast spelen ook fonochirurgische en hormonale behandelingen een belangrijke rol en dienen we als logopedist ook daarover geïnformeerd te zijn. Tenslotte is het belangrijk om in genderdiversiteit rekening te houden met historische, culturele en zelfs terminologische contexten. Al deze en nog andere elementen uit de zorg voor transgender personen zullen uitgebreid belicht worden door de betreffende experten uit binnen- en buitenland.

Meer info over het programma, de inschrijving en de kostprijs kan u terugvinden op: https://www.vvl.be/opleidingskalender/online-studiedag-stem-in-transitie-hoe-er-logopedisch-mee-om-te-gaan-25-maart-2021/1439

bottom of page