top of page

CASUS maart 2022

G. is 61-jarige metaalarbeider op pensioen die sinds een zestal weken last heeft van wisselende heesheid. Hij is een vocale overdoer en schat zowel zijn spraakactiviteit als luidheid hoog in (beide score 6/7). Stembelasting en algemene vermoeidheid hebben geen invloed op het stemprobleem. Sinds het optreden van zijn stemprobleem moet hij vaak hoesten, kuchen en keelschrapen, maar er zijn geen bijkomende keelklachten. Op de VHI-Throat scoort hij 9/40.  G. schat de ernst van het probleem gemiddeld in (score 4/7) en is gemotiveerd om er iets aan te doen (score 7/7). Hij ervaart weinig tot geen beperkingen in het dagelijkse leven (VHI-totaal 18/120, fysiek 7/40, emotioneel 6/40, functioneel 5/40). De stemmogelijkheden zijn verminderd (DSI 0.28) en de stemkwaliteit is afwijkend (AVQI 3.86). De man had een vrij korte maximale fonatietijd van 7 seconden.

De heesheid viel tijdens de objectieve metingen harder op bij het aanhouden van een vocaal dan gedurende het spontane spreken.

 

Het laryngostroboscopisch onderzoek toont het volgende:

Wat is uw GRBAS score?

Wat zou volgens u de diagnose zijn?

Wat zou uw behandelingsvoorstel zijn?

Diagnose:

Het laryngostroboscopisch beeld toont normaal beweeglijke stembanden met mogelijkheid tot volledige glottissluiting met een zwelling t.h.v. de subglottismargo van de linker ware stemband op de overgang van het voorste naar het middenste 1/3 gedeelte. Het golfpatroon bij stroboscopisch onderzoek is goed bewaard. Deze zwelling betreft een mucoïde retentiecyste op de onderrand van de linker ware stemplooi. Perceptueel beoordelen we de stem als G1R1B0A0S0.

 

Behandeling:

De cyste wordt chirurgisch verwijderd met de Trublue-laser en micro-instrumenten.

CASUS 11 - foto 5 peroperatoir beeld - exploratie van de zwelling thv de subglottismargo.j
CASUS 11 - foto 6 oppervlakkige incisie lateraal thv de zwelling.jpg

Peroperatoir beeld:

exploratie van de zwelling

t.h.v. de subglottismargo

Oppervlakkige incisie lateraal t.h.v. de zwelling

CASUS 11 - foto 2 fonatie in falsetregister.jpg

Bij fonatie

CASUS 11 - foto 3 bij inspiratie.jpg

Bij inspiratie

CASUS 11 - foto 4 bij inspiratoire fonatie.jpg

Bij inspiratoire fonatie 

CASUS 11 - foto 7 openen van de cyste.jpg

Openen van de cyste met vrijkomen van mucus waarvan voorzichtige aspiratie en verwijderen van de cystewand

CASUS 11 - foto 8 voorzichtige aspiratie.jpg

Voorzichtige aspiratie

CASUS 11 - foto 9 oppervlakkige laserbehandeling van de prominente bloedvaatjes rond de zw

Oppervlakkige laserbehandeling van de prominente bloedvaatjes rondom de zwelling

Op de larynxbeelden van de controle kort na de operatie zien we een mooie resolutie van de stembandcyste, een normaal golfpatroon en goede glottissluiting. Dit vertaalt zich perceptueel in G0R0B0A0S0 en in een normale stemkwaliteit (AVQI 2.6) en verbeterde stemmogelijkheden (DSI 0.52). G. is tevreden en ondervindt geen stembeperkingen meer in het dagelijkse leven (VHI-totaal 3/120, functioneel 2/40, fysiek 1/40, emotioneel 0/40).

 

Aandachtspunten:

Een mucoïde retentiecyste vormt zich wanneer de mucusklieren op de onderrand van de stembandrand verstopt geraken. Vandaar situeert ze zich typisch op deze locatie. Bij de diagnose is inspiratoire fonatie met visualisatie van de onderzijde van de stemplooien een belangrijke tool. Gezien de verstopping van de mucusklieren heeft een onbehandelde cyste de neiging om groter te worden. De cyste-vorming wordt niet uitgelokt door stembelasting en is vandaar niet gecorreleerd aan stemoverbelasting, in tegenstelling tot de epidermoïd cyste (zie casus september 2021). De behandeling bestaat uit heelkundige verwijdering hetgeen in onze casus wordt uitgevoerd met behulp van een angiolytische TruBluelaser samen met micro-instrumenten. Gezien er geen correlatie met stemgebruik is, is logopedie niet aangewezen.

CASUS 11 - foto 10 peroperatoir postoperatief beeld.jpg

Peroperatoir postoperatief beeld

CASUS 11 - foto 11 bij fonatie.jpg

Bij fonatie

CASUS 11- foto 13 bij inspiratie.jpg

Bij inspiratie

CASUS 11 - foto 12 bij inspiratoire fonatie.jpg

Bij inspiratoire fonatie 

bottom of page